Oproep: onderzoek aan de eettafel

Naar wie zijn we op zoek?

Ouders of voogd van kinderen van 2,5 tot en met 8 jaar. Indien mogelijk zouden wij graag de medewerking van beide ouders verkrijgen.

Wat verwachten we van u in deze studie?

Indien u akkoord gaat om deel te nemen aan deze studie, vragen wij aan u en uw partner om over een tijdsspanne van 1 jaar in totaal 3 keer een online vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst komen vragen aan bod over het eetgedrag en temperament van uw kind, het welbevinden van uzelf en uw kind en hoe u en uw kind omgaan met spanningen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 30 tot 60 minuten in beslag nemen. U heeft hierbij steeds de mogelijkheid om het invullen te onderbreken en de vragenlijst op een later tijdstip te hervatten zonder dat de antwoorden verloren gaan. Indien u meer dan één kind heeft, vragen wij u om één en steeds hetzelfde kind in gedachten te houden tijdens het invullen van de drie vragenlijsten.

Is dat alles? Ja, dat is alles! Iedere keer nadat u de vragenlijst volledig heeft ingevuld, ontvangt u als bedanking een waardebon ter waarde van 5 euro (per ouder). Aan het einde van de derde en laatste vragenlijst zal u bovendien kunnen aanduiden of u de algemene onderzoeksresultaten van dit onderzoek wenst te ontvangen.

Wanneer zal u de vragenlijsten concreet invullen?

1. Bij de start van het onderzoek zal u een online link en een unieke code ontvangen om de vragenlijst in te vullen. Vooraf aan iedere vragenlijst zal telkens uw toestemming voor deelname worden gevraagd.

2. De onderzoeker zal u 6 maanden nadat u de vragenlijst voor de eerste keer heeft ingevuld, contacteren met de aankondiging om voor de tweede keer de vragenlijst in te vullen (meetmoment 2).

3. De onderzoeker zal u 12 maanden na de start opnieuw contacteren met de aankondiging om voor de derde en laatste keer de vragenlijst in te vullen (meetmoment 3).

Wat is belangrijk om te weten voor deze studie?

Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. Ook na het geven van uw toestemming, bent u op elk moment nog vrij om uw deelname aan het onderzoek stop te zetten zonder opgave van reden. Alle informatie die tijdens deze studie verzameld wordt, zal gepseudonimiseerd worden (hierbij kan men jullie gegevens nog terugkoppelen naar uw persoonlijk dossier). Om dit te garanderen zal u een persoonlijk en willekeurig codenummer toegekend worden bij het opsturen van de online link naar de vragenlijst. De sleutel tot deze codes zal enkel toegankelijk zijn voor de onderzoekers. De individuele resultaten zullen dus enkel door de onderzoekers opspoorbaar zijn. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), die effectief van toepassing is sinds 25 mei 2018.

Door uw deelname aan deze studie, draagt u bij aan wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die het welbevinden van kinderen en hun ouders beïnvloeden. Deze resultaten helpen ons om preventieen behandelingsprogramma’s te ontwikkelen om gezinnen meer weerbaar te maken. Voor vragen omtrent het onderzoek kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met de onderzoeker, Juliette Taquet.

Wij hopen dat u wil meewerken aan dit onderzoek en zijn u alvast heel erg dankbaar! Met vriendelijke groeten,

Juliette Taquet (09 264 64 22 - Juliette.Taquet@UGent.be), Prof. Dr. Lien Goossens en Prof. Dr. Sandra Verbeken

Elke dag groeit onze uitleendienst

Ontdek wat we ter beschikking hebben

Bekijk al onze thema's

 

Op zoek naar informatie over kraamzorg?
Ga naar het deel voor ouders
.

© 2024 Kraamkaravaan - Alle rechten voorbehouden / Privacy & cookies / Webdesign thinline.be