Vorming

Vanuit de Kraamkaravaan werken we graag mee aan het vormingsaanbod binnen jouw organisatie. Sommige onderwerpen kunnen we vanuit onze expertise zelf aanbieden. Daarnaast kunnen we jullie in contact brengen met of doorverwijzen naar gespecialiseerde lesgevers.

Hieronder vind je een overzicht van vormingen waar we reeds ervaring mee hebben en die we zelf aanbieden. Ook andere onderwerpen of doelgroepen zijn mogelijk, we denken graag mee over een aanbod op maat van jouw specifieke organisatie.

Vormingsaanbod

Kraamzorg

Doelgroep

Polyvalent verzorgenden en kraamverzorgenden

Inhoud

Vanuit het Expertisecentrum Kraamzorg Oost-Vlaanderen willen wij, samen met onze collega’s uit Vlaanderen en Brussel, bijdragen aan een kwalitatieve zorgverlening binnen kraamzorg. Al enkele jaren op rij organiseren wij daarom de vorming ‘Kraamzorg’ aan kraamzorgorganisaties.

De polyvalent verzorgenden en kraamverzorgenden krijgen zowel een basiscursus, uitbreidingscursus als terugkomdag aangeboden:

  1. Basiscursus (3-daagse vorming): de (toekomstige) kraamverzorgenden leren de normale, fysiologische aspecten van moeder, baby en het gezin in de kraamtijd. De nadruk ligt op de specifieke taken van de kraamverzorgenden tijdens deze periode.
  2. Uitbreidingscursus (3-daagse vorming): de (toekomstige) kraamverzorgenden leren de abnormale, pathologische aspecten van moeder, baby en het gezin in de kraamtijd. De nadruk ligt op het leren herkennen van pathologische situaties, ernaar leren handelen en gericht doorverwijzen.
  3. Terugkomdag (1 halve dag): na de basiscursus en uitbreidingscursus doorlopen te hebben, bieden de terugkomdagen een moment van reflectie, waar ook casussen uit de praktijk worden besproken en actuele topics binnen kraamzorg worden aangereikt.

Contacteer ons voor meer informatie

Vorming kwetsbaar zwanger

Doelgroep

Professionelen (in de eerstelijnszorg)

Inhoud

De veranderingen binnen het perinatale landschap stellen zorgverleners binnen de eerste- en tweedelijnszorg voor nieuwe uitdagingen. De vaak complexe zorgvraag van kwetsbare gezinnen vraagt samenwerking tussen verschillende disciplines. De perinatale periode wordt vaak beschouwd als het ‘window of opportunities’ voor gezinnen om aansluiting te vinden bij ondersteuning op verschillende vlakken. Naast kansen, betekent dit vooral ook een grote verantwoordelijkheid voor de betrokken zorgverleners.

De tweedaagse vorming ‘kwetsbaar zwanger’ wil zorgverleners hierin ondersteunen. Doorheen de vorming worden zorgverleners wegwijs gemaakt in het lokale zorglandschap, waarbij betrokken organisaties elkaar kunnen leren kennen. Daarnaast wordt vanuit een leefwereldperspectief meer inzicht gegeven in de leefwereld van kwetsbare gezinnen en de problemen die hiermee samengaan. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de impact hiervan op de zorgverlener.

De vorming ontstond in Gent, maar kan aangepast worden om in een andere lokale context toepassing te vinden. Je kan deze vorming aanvragen vanuit uw organsatie. Deze wordt niet individueel aangeboden.

Contacteer ons voor meer informatie

Op zoek naar informatie over kraamzorg?
Ga naar het deel voor ouders
.

© 2024 Kraamkaravaan - Alle rechten voorbehouden / Privacy & cookies / Webdesign thinline.be