Expertisecentrum Kraamzorg Oost-Vlaanderen

Doorheen haar werking streeft de Kraamkaravaan ernaar voor elk nieuw geboren kind de beste start mogelijk te maken. Het expertisecentrum legt hierbij de nadruk op een verbindende functie enerzijds en een ondersteunende rol anderzijds. Beide aspecten worden benadrukt in de werking met professionelen en gezinnen.

De Kraamkaravaan faciliteert netwerken tussen professionele organisaties en helpt deze in stand te houden. Krachten bundelen kan leiden tot een meer gedragen benadering van ondersteuning tijdens de perinatale periode. Daarnaast neemt de Kraamkarvaan een ondersteunende functie op doorheen de uitwerking van specifieke, lokale projecten. Om die reden bieden we een vast aanbod dat lokaal kan toegepast worden. Daarnaast staat een aanpak op maat centraal, hierbij kijken we graag met lokale organisaties naar de specifieke noden om een perinataal aanbod te kunnen uitbouwen. We streven mee naar een optimale perinatale zorg. Hiervoor zetten we in op professionalisering van de kraamzorg, volgen we evoluties in het perinatale landschap op en trachten we een signaalfunctie op te nemen.

Hiervoor werken we graag samen met verschillende partners:

Voor ouders

Gezinnen trachten we in eerste instantie te ondersteunen in hun vragen rond zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Hiervoor zijn we telefonisch of via mail bereikbaar. Daarnaast willen we ook voor ouders een verbindende functie onemen. Warm doorverwijzen staat hierbij centraal.

Meer informatie voor ouders

Wie zijn wij?

Hanne (rechts op de foto)

Hallo, mijn naam is Hanne. Na mijn diploma ‘licentiate in de Afrikaanse Talen en Culturen’, behaalde ik ook mijn diploma ‘vroedvrouw’. Al sinds 2006 werk ik als coördinator van het Expertisecentrum Kraamzorg. Ons centrum heeft in de loop van de voorbije jaren vaak nieuwe opdrachten gekregen, waardoor ik steeds weer de kans kreeg om flexibel en gevarieerd te werken, te blijven zoeken naar manieren om de kraamperiode in ruimere betekenis te ondersteunen. Ik ben zeer blij met de vrijheid die we hebben om écht in te spelen op lokale en huidige noden en dit vorm te geven in veelzijdige initiatieven en projecten. Een project vormgeven, dit in de diepte uitwerken en verlangen naar het mooie eindresultaat, geeft me dan ook veel voldoening. Mijn collega - of zal ik zeggen ‘partner in crime’ – Karen vult mij daarin perfect aan. Daar waar ik me smijt om vlug resultaten te zien, is zij mijn tegenwind die het overzicht bewaart en de diepere betekenis achterhaalt.

Naast het plezier in mijn werk als coördinator bij de Kraamkaravaan, vind ik datzelfde plezier terug in mijn eigen praktijk. Ook in 2006 richtte ik samen met een collega Vroedvrouwenpraktijk De Bron op. Daar begeleid ikzelf momenteel zwangerschappen, geef ik prenatale lessen en bied nazorgen thuis na de bevalling. De combinatie van beide jobs is voor mij een echte meerwaarde.

Ik doe mijn werk erg graag, maar het leven op zich zie ik nog liever. Elke dag mag ik genieten van mijn prachtige kinderen Emke en Ole. Samen met hen en mijn levenspartner Benne profiteren we van de kleine dingen in het leven: vrienden opzoeken, fietsen, reizen (!), lekker eten, sporten, in de natuur zijn …

Karen (links op de foto)

In 2008 studeerde ik af als vroedvrouw. Omdat ik nog op zoek was naar ‘meer’, behaalde ik aansluitend de ‘master in de gezondheidsvoorlichting en bevordering’. Tijdens mijn eerste jaren als vroedvrouw, werkte ik in AZ Maria Middelares in Gent. Op de kraamafdeling en het verloskwartier kreeg ik de kans ouders te begeleiden aan het begin van een zeer intense, overweldigende periode.

In 2016 startte ik halftijds als collega van Hanne bij de Kraamkaravaan. De mogelijkheid om het verschil te maken vanuit een beleidsmatige invalshoek was mijn grootste drijfveer. Het projectmatig werken zorgt elke keer opnieuw voor nieuwe motivatie. De ervaring van Hanne geeft me de kans toekomstbeelden om te zetten naar realistische doelen. Dat we een klein, sterk team zijn, ervaar ik als een echte meerwaarde.

Tegelijk met mijn overstap naar de Kraamkaravaan, startte ik in 2016 als vroedvrouw in de eerstelijn. Bij de Tiende Maand ondersteun ik gezinnen tijdens de eerste weken thuis met hun baby. De wisselwerking tussen mijn werk bij de Kraamkaravaan en in de thuissituatie vind ik erg boeiend. Als extra ondersteuning voor mijn eigen praktijk, behaalde ik in 2017 het postgraduaat lactatiekunde.

Ik vind balans bij mijn eigen gezin. Mijn kinderen Nelles en Suze tonen me de uitdagingen en voldoening van het ouderschap.

De Kraamkaravaan heeft Oost-Vlaanderen als werkgebied. We werken samen met de andere Vlaamse Expertisecentra Kraamzorg. Je vindt ze allemaal hier.

Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan is een partnerorganisatie van Kind en Gezin.

Benieuwd wat de Kraamkaravaan voor jou of je organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op!

info@kraamkaravaan.be

Op zoek naar informatie over kraamzorg?
Ga naar het deel voor ouders
.

© 2018 Kraamkaravaan - Alle rechten voorbehouden / Privacy & cookies / Webdesign thinline.be