Train-the-trainer Draaiboek Perinataal Groepsaanbod – 20 maart 2023

Train-the-trainer: werken met het Perinataal Draaiboek

De Expertisecentra Kraamzorg, EXPOO en diverse partners uit het werkveld werkten samen aan een kwaliteitsvol kader rond perinataal groepsaanbod. Daarnaast ontwikkelden we een draaiboek dat professionals kunnen gebruiken in het organiseren van perinatale groepsbijeenkomsten. Tijdens deze train-the-trainer willen we vroedvrouwen, groepswerkers,… die aan de slag willen gaan met dit draaiboek, meenemen in de opzet, visie en methodieken van het draaiboek. Deze vorming wordt georganiseerd door Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat en zal begeleid worden door Mevr. Maity Van Rillaer, vroedvrouw MSc

Tijdens deze train-the-trainer komen volgende topics aan bod:

  • Filosofie van het draaiboek
  • Doelstellingen van het draaiboek
  • Principes van de methodieken
  • Begeleidershouding en cultuursensitief werken
  • Werken met kwetsbare gezinnen, anderstalige gezinnen Focus en beleving van een aantal sessies
  • Kaders
  • Aan de slag met het draaiboek

Na het volgen van de vorming ontvang je het Draaiboek digitaal om zelf te gebruiken. Deze vorming zal digitaal doorgaan via Teams. U ontvangt de deelnamelink de dag voordien. Deelnameattest wordt voorzien.

Inschrijven

Kostprijs: 45 €, over te schrijven, uiterlijk op 15 maart 2023,ss op rekeningnummer van vzw De Bakermat BE77 0343 2941 9742 met vermelding van naam, voornaam en Train-the-trainer 20 maart 2023. Inschrijven via het online inschrijvingsformulier. Uiterste inschrijf- en betaaldatum: 15 maart 2023. Inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling. Voor meer info en vragen kan u terecht bij info@debakermat.be

Download hier alle info

Elke dag groeit onze uitleendienst

Ontdek wat we ter beschikking hebben

Bekijk al onze thema's

 

Op zoek naar informatie over kraamzorg?
Ga naar het deel voor ouders
.

© 2024 Kraamkaravaan - Alle rechten voorbehouden / Privacy & cookies / Webdesign thinline.be