Wat is kraamzorg?

Of je nu voor de eerste, tweede, derde, … keer bevalt en je één of meerdere dagen in het ziekenhuis verblijft, de eerste weken thuis vergen toch een aanpassing. Tijdens deze ingrijpende periode kan een goede ondersteuning het verschil maken. Hiervoor kan je een beroep doen op kraamzorg.

Kraamzorg kan onderverdeeld worden in twee grote delen: de medische ondersteuning door de vroedvrouw en de niet-medische begeleiding waarvoor je een beroep kan doen op een kraamverzorgster.

 

Waarvoor kan ik een beroep doen op de kraamverzorgende?

De kraamverzorgende helpt jullie om van de kraamtijd thuis een periode te maken waarin jullie als gezin ten volle kunnen genieten van de nieuwe baby. De zorg start na de bevalling, als jullie thuis zijn met jullie baby. De kraamverzorgsters staan borg voor een discrete en kwaliteitsvolle begeleiding.

Wat kan een kraamverzorgende voor jullie betekenen?

 • Zij begeleidt jullie bij de verzorging en voeding van jullie baby en geeft heel wat nuttige tips,
 • Zij verzorgt de moeder (hulp bij het wassen) en biedt een luisterend oor,
 • Zij houdt het huishouden draaiende (koken, wassen, strijken, opruimen, boodschappen doen),
 • Zij vangt jullie oudere kindjes op, brengt hen naar school en betrekt hen zoveel mogelijk bij het hele gebeuren,
 • Zij kan geen medische verantwoordelijkheid opnemen voor mama en baby.

Kraamzorg vraag je best tijdig aan, zodat de hulpverlening vlot georganiseerd kan worden. De aanvraag gebeurt liefst rond zes maanden zwangerschap. Ook later kan je nog contact opnemen met de kraamzorgdienst om na te vragen wat nog mogelijk is.

Na je bevalling verwittig je de kraamzorgdienst best zo snel mogelijk. Op die manier kan de hulp vlot van start gaan.

Meer info over aanvragen kraamzorg.

Waarvoor kan ik een beroep doen op de vroedvrouw?

Na jouw bevalling biedt de vroedvrouw ondersteuning bij de zorg voor jou en jullie baby. De zorg die vroedvrouwen zowel binnen als buiten het ziekenhuis bieden, is divers maar vertrekt telkens vanuit wat het beste is voor moeder en kind. In de wirwar van informatie die soms op jullie afkomt, kunnen zij een vaste bron vormen voor deskundig advies en praktische tips.

De vroedvrouw zal jullie, samen met andere zorgverleners zoals je arts, de kraamverzorgster en de verpleegkundige van Kind & Gezin, met raad en daad bijstaan en zal een warm rustpunt zijn tijdens deze mooie maar soms overweldigende periode.

De vroedvrouw ondersteunt de moeder

 • Zij adviseert en begeleidt je tijdens de borstvoeding
 • Zij biedt psychologische ondersteuning (vermoeidheid/minder goed voelen)
 • Zij adviseert en ondersteunt je omtrent lichaamsongemakken (bekkenpijn, spataders, …)
 • Zij voert – indien nodig – controles uit van baarmoeder, bloedverlies, ev. knipje of scheurtje, bloeddruk, naad van keizersnede, …
 • Zij informeert je over anticonceptie

De vroedvrouw volgt je baby op

 • Zij adviseert en ondersteunt jullie bij de verzorging en voeding
 • Zij voert – indien nodig – controles uit: gewichtsevolutie, naveltje, voedingspatroon, geel zien, …
 • Zij informeert jullie over het slaapritme van jullie baby en geeft advies bij het huilen of onrustig zijn
 • Zij doet de hielprik indien je thuis bevallen bent, of naar huis ging na kort ziekenhuisverblijf
 • ...

De vroedvrouw kan tot 9 maal zelfstandig langskomen bij je thuis tot één jaar na de geboorte. Indien medisch nodig, kan zij nog meer langskomen op voorschrift van een arts.

Een vroedvrouw contacteren?

Wat is de kostprijs van kraamzorg?

Veel vroedvrouwen zijn geconventioneerd en regelen de betaling van de huisbezoeken rechtstreeks met de mutualiteit. Zij heeft van jou dan enkel een kleefbriefje nodig van je ziekenfonds. Daarnaast worden soms dossierkosten of onkostenvergoedingen aangerekend. Wanneer een vroedvrouw niet geconventioneerd is, regelt zij de betaling rechtstreeks met jou. Je vroedvrouw zal je hierover op voorhand meer informatie geven.

De kostprijs van kraamhulp is afhankelijk van jullie netto-inkomen en gezinssamenstelling. Hierbij geldt hoe lager het inkomen, hoe goedkoper de zorg. Daarnaast werken sommige kraamzorgdiensten met een maximumtarief. Heel wat hospitalisatieverzekeringen betalen kraamzorg geheel of gedeeltelijk terug. Daarnaast voorzien ook de mutualiteiten een tegemoetkoming. Voor informatie rond de tarieven en terugbetalingen, kan je terecht bij de kraamzorgdiensten, mutualiteit en je verzekeraar.

Op zoek naar informatie over kraamzorg?
Ga naar het deel voor ouders
.

© 2024 Kraamkaravaan - Alle rechten voorbehouden / Privacy & cookies / Webdesign thinline.be